NOWOSCI

Korzystając z naszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na następujące zasady i warunki stosowania , które zostaną uzgodnione . Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi warunkami.

1 Akceptacja umowy . Korzystając z tej strony lub dostępu do jakichkolwiek informacji na temat tej strony , wyrażasz zgodę na korzystania z tych warunków . Warunki te stanowią pełną i jedyną umowę pomiędzy Pentair grupa pompowa i Ciebie. Wszelkie wcześniejsze lub obecne porozumienia, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do korzystania z tej strony internetowej lub jej treści i przedmiotu niniejszej Umowy są wyraźnie odrzucone . Warunki te mogą zostać zmienione w dowolnym czasie przez nas bez powiadomienia. Ostatnio warunki zostaną opublikowane na stronie. Należy sprawdzić tę umowę przed rozpoczęciem korzystania z witryny .

2 Prawa autorskie . Treść , organizacja , grafika , design, kompilacja , tłumaczenie magnetyczny , cyfrowy konwersji i innych spraw związanych z Witryną , w tym , bez ograniczeń," look and feel " z tej strony są zgodne z prawem autorskim i innych praw majątkowych (w tym ale nie ogranicza się do chronionych ) praw własności intelektualnej i własności intelektualnej pompy Pentair Group. Kopiowanie, rozpowszechnianie , wykorzystywanie lub publikacja przez Ciebie w takich sprawach lub jakiejkolwiek części Witryny mogą , z wyjątkiem sekcji 4 , jest surowo zabronione .

3 Znaki towarowe . Wszystkie nazwy i znaki handlowe na tej stronie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi pompy Pentair Group. Kopiowanie, rozpowszechnianie , wykorzystywanie lub publikacja przez Ciebie w takich sprawach lub jakiejkolwiek części Witryny mogą , z wyjątkiem sekcji 4 , jest surowo zabronione . Inne nazwy produktów i firm wymienione w Serwisie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli .

4 Ograniczone prawo do korzystania . Możesz przeglądać , wydrukować lub pobrać wszelkie treści , grafiki, formularz lub dokument ze strony internetowej , o ile działalność ta jest do użytku osobistego . Nie możesz publikować, rozpowszechniać, przypisać , sublicencji do sprzedaży , tworzenia dzieł pochodnych lub dokonać innego wykorzystywania treści tej strony . Żadna część treści, formy lub dokumentu nie może być powielana lub włączone do każdej informacji systemie wyszukiwania , elektronicznej lub mechanicznej , inne niż do użytku osobistego w dowolnej formie . W żadnym wypadku nie może odsprzedawać lub przekazywać takich treści i informacji .

5 Edytuj , Usuń i Zmień . Zastrzegamy sobie prawo , według własnego uznania do edycji lub usunięcia wszelkich dokumentów , informacji lub innych treści zamieszczanych na stronie internetowej .

6 Odszkodowania . Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić pompy PENTAIR Grupa , z jakiejkolwiek odpowiedzialności , strat , roszczeń i kosztów , w tym kosztów obsługi prawnej, związane z danym naruszeniem tej umowy lub korzystania z Serwisu , w tym w sprawie naruszenia praw autorskich i znaków towarowych .

7 Polityka prywatności .

dostarczył Informacje od lub za pośrednictwem tej strony internetowej "tak jak jest ", " W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ", a wszelkie gwarancje , wyraźne lub dorozumiane, odrzucają (w tym , ale nie ograniczone do, DOROZUMIANYCH GWARANCJI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ) . Informacje na tej stronie mogą zawierać błędy , problemy lub inne ograniczenia. Pompa PENTAIR Group nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z wszelkich informacji na tej stronie . W żadnym przypadkudostarczania informacji do was wyraźnie stwierdzone na Stronie TWORZENIE żadnej gwarancji , rękojmi ani gwarancji w niniejszej Umowie .

b . Pompa PENTAIR Grupa nie gwarantuje, żekorzystanie z materiałów wyświetlane na stronie , żadnych praw osób trzecich, nie będących własnością lub stowarzyszonych z pompą PENTAIR Group.

c . PENTAIR PUMP Grupa nie jest w za jakiekolwiek straty, roszczenia lub jakiekolwiek szkody , w tym bez ograniczeń , pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe , bądź na naruszenie umowy, niedotrzymanie rękojmi , ( w tym niedbalstwa ) , odpowiedzialności za produkt lub wyników korzystania lub niemożności korzystanie z naszej strony internetowej . PONADTO , bez ograniczeń, zakłada Pompa PENTAIR gr odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody , w tym nieograniczoną odpowiedzialnością , pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne szkody spowodowane przez wirusy , które infekują swój sprzęt komputerowy lub inną własność ZA SPOWODOWANE Twojego dostępu, korzystania lub przeglądanie witryny lub pobierania jakichkolwiek materiałów , danych, tekstów , obrazów, wideo lub audio ze strony.

d, można uznać, że ta strona internetowa iinformacje zawarte na tej stronie niepowyżej, być dostarczane bez wyłączeń i ograniczeń .

8 Ograniczenia dotyczące informacji . Wszystkie normy , dane techniczne , doradztwo techniczne i raporty na tej stronie mają charakter doradczy . Polegania na zawartości tej strony do jakichkolwiek celów przez Ciebie jest na własne ryzyko . W przygotowanie tej strony pompy Pentair Grupa ustaliła starań, aby co dokładnie jego treść prezent . Pompa Pentair Grupa nie jest odpowiedzialna , ale identyfikowalne za jakiekolwiek roszczenia do jakichkolwiek błędów ( błędy typograficzne lub w inny sposób ), zawartych w niniejszym dokumencie .

9 Korzystanie z informacji dostarczonych przez użytkownika . Zastrzegamy sobie prawo , a ty nam zezwolić , do wykorzystania i przydziału wszystkich informacji na stronie jest za pomocą , którego w żaden sposób nie zgodny z naszą polityką prywatności . , Ty i wszelkie informacje dostarczone przez Ciebie Dodatkowo , wszelkie komunikaty lub materiały przesyłane do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób , włączając wszelkie dane , pytania , komentarze , sugestie , lub jak jest i będzie traktowane jako nie poufne i niezastrzeżone . Wszystko, co przekazane lub wysłane mogą być wykorzystywane przez Pentair grupa pompowa lub jej filii w dowolnym celu , w tym , ale nie ograniczone do , reprodukcji , dystrybucji , transmisji , publikacji, transmisji i delegowania . Ponadto pompy Pentair Grupa jest do wykorzystania wszelkich pomysłów, koncepcji , know- how lub technik, które znają zawarte w dowolnej Usługi komunikacyjnej , wysłać do , ale nie korzystać z Serwisu dla jakichkolwiek celów , w tym między innymi do rozwoju, produkcji i wprowadzania do obrotu produktów przy użyciu takich informacji.

10 Polityka prywatności . Nasza polityka prywatności , jak zmieniają się od czasu do czasu jest wykorzystanie części tych warunków . Pompa Pentair Grupa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie , specjalne , przypadkowe lub wtórne może być zwiększona o naruszenie polityki prywatności .

11 Linki do innych stron internetowych. Strona zawiera linki do innych stron internetowych . Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność i opinii wyrażanych w tych stronach i pompy Pentair Grupa nie była badana , monitorowanych lub kontroli dokładności i kompletności tych miejsc . Włączenie jakichkolwiek powiązanych stron internetowych, na naszej stronie nie oznacza zgody lub poparcia danej strony przez nas . Jeśli chcesz zostawić naszej strony i dostęp do tych stron trzecich , robisz to na własne ryzyko .

12 Prawa autorskie i Prawa autorskie agentów. Szanujemy własność intelektualną innych i prosimy o to samo. Jeśli uważasz, że Twoja praca jest w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich , kopiowanie , proszę podać naszych praw autorskich agentanastępujące informacje :

()Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby do działania w imieniu właściciela praw autorskich , (b )opis chronionych prawami autorskimi , które Twoim zdaniem zostały naruszone widok , ( c )opis , gdzie materiał , który twierdził, naruszenie praw autorskich , znajduje się na stronie , ( d ) Twój adres, numer telefonu i adres e-mail , (e)oświadczenie, że masz dobrej wierze, żezakwestionowane wykorzystanie nie jest przez właściciela praw autorskich , jego agenta , pozwoliły lubprawa , oraz (f )oświadczenie , złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej , że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteśwłaścicielem praw autorskich lub upoważniony do działania na właściciela praw autorskich .

13 Informacje i komunikaty prasowe . Strona zawiera informacje o firmie . Chociaż informacja ta była uważana być przygotowane tak jak w dzień , nie rości sobie żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych informacji lub jakichkolwiek informacji prasowych . Informacje na temat spółek innych niż nasza zawartych w informacji prasowej lub w inny sposób , nie powinny być wykonane zgodnie twierdzili, lub związek z nami.

14 Różne . A. Niniejsza Umowa jest traktowana tak, jakby były wykonane i wykonywane w Ramsey County , Minnesota , i będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Minnesota ( bez względu na konflikt z zasadami prawa ) . Wszelkie roszczenia przez Ciebie w odniesieniu do witryny ( i / lub informacji, produktów lub usług w tym zakresie ) muszą być wykonane w ciągu jednego ( 1) roku odroszczenia doprowadza lub ulegną przedawnieniu i zablokowany , a wszystkie działania są przedmiotem ograniczeń do stosowania w tych szczególnych warunkach . b . Język w niniejszej Umowie nie może być interpretowane jako jego rzetelnego znaczenia i nie dokładnie za lub przeciw jednej ze stron . c . Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową stosuje się wyłącznie w sądach stanowych i federalnych w Ramsey County , Minnesota przedstawia . Użytkownik wyraźnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów i powiedział zgody na eksterytorialnego doręczeń . d Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy jest nieważne lub niewykonalne, pozostałe części niniejszej Umowy pozostają nadal w pełni obowiązywać . e do tego stopnia, że ​​coś w lub związane z witryny jest w konflikcie lub niezgodne z niniejszej Umowy , niniejsza Umowa ma kontrolować . f Nasz brak realizacji któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie uważa się zaodstąpienie od tego postanowienia , ani prawa do egzekwowania tego przepisu są rozpatrywane.

Mamy nadzieję, że Państwa wizyta na naszej stronie internetowej i informacyjny .


© 2001 Pentair Pump Group
921772_1

HYPRO

WARUNKI UŻYTKOWANIA

O FIRMIE

START

KONTAKT

ROZPYLACZE

PRACA Z ROZPYLACZAMI

POMPY HYPRO

AKCESORIA

WIADOMOSCI