ROZPYLACZE

PRACA Z ROZPYLACZAMI

POMPY HYPRO

WIADOMOSCI

Drobne krople w obrazie pustego stożka. Przeznaczone do opryskiwania rzędowego środków chemicznych o działaniu kontaktowym. Mogą także być stosowane z opryskiwaczami nadmuchującymi i mgłowymi przy wyższym ciśnieniu.

Text Box: Więcej szczegółów
Text Box: Niezwężający się obraz oprysku dostosowany do opryskiwania rzędowego herbicydami przedwschodowymi i powschodowymi. Idealne do stosowania z opryskiwaczami plecakowymi.

Odpowiednie pokrycie opryskiem ze zmniejszonym znoszeniem. Odpowiednie przy mniejszej ilości wody. Do opryskiwania zbóż, rzepaku oleistego i innych upraw łączonych.

Text Box: Rozpylacz płasko strumieniowy i doskonałym obrazie oprysku przy ciśnieniach 1–5 barów. Idealny do systemów z automatyczną kontrolą prędkości i oprysku z użyciem różnych pestycydów.
Text Box: Jedne z najmniejszych dysz nawozu płynnego na rynku. Unikatowe ustawienie dysz i dyfuzor stabilizacji strumienia generują stabilne strumienie zapewniające równy oprysk i minimalne płowienie upraw.

Grube krople oprysku, bardzo równomierne rozłożenie. Wysoka odporność na zapchania. Odpowiednie do herbicydów doglebowych. Idealne do stosowania z opryskiwaczami plecakowymi.

Oryginalna dysza redukująca znoszenie. Oprysk ma przeważnie grubsze krople niż w konwencjonalnej dyszy o płaskim strumieniu redukującej znoszenie o połowę. Odpowiednie do fungicydów do zbóż i jesiennych herbicydów na pozostałości.

Text Box: Więcej szczegółów
Text Box: Więcej szczegółów
Text Box: Znaczące zmniejszenie znoszenia grubszych, napowietrzonych kropli. Odpowiednie do oprysku doglebowego i oprysków przeniesionego listowia. Unikać oprysków selektywnymi herbicydami na trawę i fungicydami na ziemniaki.
Text Box: Więcej szczegółów

Podwójny oprysk z nachyleniem 30° do przodu i do tyłu pozwala uzyskać lepszą penetrację i lepsze rozproszenie oprysku w uprawach o gęstszej pokrywie. Na podstawie drobnokroplowego oprysku napowietrzonego z dyszy GuardianAIR™ z oprawką FastCap™.

Do zastosowań, w których nie można użyć standardowego oprysku z belki ani poszerzyć zakresu oprysku belką. Oprysk równomierny o grubych kroplach, o obrazie takim jak w płaskiej dyszy. Idealne rozwiązanie do lasów i pastwisk.

Text Box: Więcej szczegółów

Szybkie czyszczenie pojemników skraca czas zmiany podczas natryskiwania. Dysze ProClean ™ do czyszczenia zbiorników zapewniają lepsze i szybsze czyszczenie pustych pojemników agrochemicznych. Są one wykonane z PVDF o wysokiej wydajności i trwałości.

HYPRO

TYPY ROZPYLACZY

Jeden oprysk z nachyleniem 30°. Przemienny oprysk do przodu i do tyłu przy obiektach pionowych, takich jak bryły gleby oraz niskie chwasty trawiaste, oraz lepsza penetracja pokrywy upraw.

Strona stworzona przez Hypro EU Ltd, Longstanton, Cambridge, UK CB24 3DS Tel: +44 1954 260097 e-mail info@hypro-eu.com

O FIRMIE

START

KONTAKT

AKCESORIA

NOWOSCI